Disclaimer

IPhoneabonnementen.nl vertoont op deze website teksten, afbeeldingen en andere materialen. We behouden hierbij het recht om de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan iemand mededeling te hoeven doen. De informatie op IPhoneabonnementen.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Het is niet mogelijk om een contract af te sluiten op deze website. Deze disclaimer kan zonder voorafgaande mededeling wijzigen.

Aansprakelijkheid

Uiteraard doen we onze uiterste best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat inhoud op de website niet klopt, onvolledig en/of onjuist is. De op IPhoneabonnementen.nl aangeboden materialen en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Alles op deze website kan op ieder moment aangepast worden zonder voorafgaande mededeling. In het bijzonder zijn de tarieven van providers, prijzen van iphone toestellen, beoordelingen en andere informatie op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten, onjuistheden of beoordelingen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Dit gelt ook voor hyperlinks naar websites of diensten van derden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IPhoneabonnementen.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de materialen en informatie op onze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij dit bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van IPhoneabonnementen.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.